Digi pro SPED 16. 02. 2024

Digi pro SPED

Název projektu: Digi pro SPED
Registrační číslo: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008592
Doba realizace projektu: 1.2.2024 – 30. 9. 2025

Projekt má za cíl podpořit systémový rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností...

Číst více
SPED - společně za vzděláváním 16. 02. 2024

SPED - společně za vzděláváním

Název projekt: SPED - společně za vzděláváním

Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/22_040/0002352

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 - 28. 2. 2027

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt podporuje vzdělávání zaměstnanc...

Číst více
Práce v každém věku ve ZLK 08. 11. 2023

Práce v každém věku ve ZLK

Název projektu: Práce v každém věku ve ZLK
Reg. č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000671 
Projektu je realizován od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2025.
 
Projekt je financován Evropskou unií.
Projekt realizovaný ve Zlínském kraji si klade za cíl...
Číst více
Copyright 2024, SPED.cz