05. 09. 2016

Případ propagace Jeseníků ilustruje důležitost volby dotačního poradce

Případ propagace Jeseníků ilustruje důležitost volby dotačního poradce

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky připravila o příležitost získat šestnáctimiliónovou dotaci banální chyba v dokumentaci výběrového řízení. Nejenže měla být zvýhodněna nejdražší varianta propagace regionu, navíc se ani poradenská firma nemá k uznání hmotné odpovědnosti. Dalo se této situaci zabránit?

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky provázela smůla už od začátku projektu marketingové kampaně. První tendr, který vypsalo v roce 2013, skončil nezdarem, protože v něm byla zcela nedostatečně popsána zakázka propagační kampaně. A při tendru druhém se po upozornění jednoho z účastníků ukázalo, že v zadání je zásadní chyba nesmyslně zvýhodňující nejvyšší nabídku soutěžících. Vinou pochybení nemohla být v termínu vyčerpána šestnáctimiliónová dotace z evropských fondů, o kterou SCR Jeseníky takto přišlo.

O tom, kdo chybu zapříčinil, není pochyb. Byla to poradenská firma Presley. „Ano, v zadávací dokumentaci došlo při psaní k chybě. Nic víc se k tomu asi říct nedá,“ říká její společník Jan Kazda. Přesto však není jasné, jak bude SCR Jeseníku promarněnou příležitost sanovat. „Mluvit o škodě v souvislosti s dotací totiž nejde, protože na ni není právní nárok,“ konstatuje právní stránku věci předseda správní rady sdružení Jan Závěšický.

SCR Jeseníky nezbývá příliš možností, jak danou situaci řešit. Maximálně může po poradenské firmě požadovat úhradu vynaložených výdajů, a to ještě s nejistým výsledkem. Veškerým problémům přitom mohlo předejít obezřetnou volbou dotačního poradce.  Vodítkem přitom mohou být:

  • stabilita partnera - daná odolností vůči personálním změnám, výkyvům finančních dispozic a schopností asistovat až do konce doby udržitelnosti projektu;

  • odbornost partnera pramenící v dostatečné počtu vysokoškolsky vzdělaných expertů různých oborů (minimálně regionální rozvoj, stavebnictví, ekonomie a právo;

  • etablovanost partnera vycházející z historie úspěšně získaných dotací a znalosti dotačních procesů;

  • ucelenost nabídky včetně pojištění profesní odpovědnosti vůči škodám způsobeným na projektu.

 

Žadatelé o dotaci se až příliš často spoléhají na firmy (fakticky jedince - živnostníky), kteří odešli od velké poradenské firmy. Důvodem odchodu bývají málokdy výjimečné schopnosti - spíše nedostatečná kvalita práce. Navíc nejsou schopni nabídnout víceoborovou expertizu, zajistit pracovní náhradu v případě osobních problémů a už vůbec provést dotační projekt až do konce doby udržitelnosti. Proto je na každém žadateli pečlivý výběr partnera, přičemž se nedá spolehnout na cenu nabídky coby na jediné kritérium.

 Zdroj: Rádio Impuls

 

Veškeré dotazy k tématice zodpoví:

Mgr. Richard Budzák
člen rady sdružení

info@prijemcidotaci.cz
+420 732 226 134

Zpět
Copyright 2024, SPED.cz